The Swamp

یه جنگل پر از درخت های بلند سبز، رودخانه های آبی زلال و ... بیگانه های بنفش بد بو رو در نظر بگیرید. بن یه بیگانه که توی مرداب گیر کرده رو پیدا می کنه و تصمیم می گیره به این بیگانه که بوی تخم مرغ گندیده می ده کمک کنه. اما اون خیلی زود متوجه نیت اصلی بیگانه می شه و باید خلیی سریع کاری بکنه که از تسخیر بیگانگان جلوگیری بکنه.

مجموعه Caramel tree Readers بر طبق استانداردهای Lexile در هفت سطح تهیه شده است.

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت های به یاد ماندنی سطح زبان آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا میکند. سطوح 1 تا 6 همراه با کتاب کار می باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت های جذاب و مفرح؛ مهارتهای زبانی ( صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می دهد.

The Swamp