The Striker

جنی نمیتونه بدون زمین خوردن توپ رو بشوته و به همین خاطر هم تیمی هاش اون را ندید میگیرند.

هیچ کسی توپ رو بهش پاس نمیده و تقریبا میشه گفت اون تو تیم وجود نداره. جنی باید یه راهی برای بهتر کردن مهارت هاش پیدا کنه و ثابت کنه که می تونه یه هم تیمیه فوق العاده باشه اما اون باید این کار رو به تنهایی انجام بده.

مجموعه Caramel tree Readers  بر طبق استانداردهای Lexile  در هفت سطح تهیه شده است. 

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت های به یاد ماندنی سطح زبان آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا میکند. سطوح 1 تا 6 همراه با کتاب کار می باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت های جذاب و مفرح؛ مهارتهای زبانی ( صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می دهد.

 

The Striker