The Impossible Dive

وقتی که فکر میکنید نمی تونید کاری رو انجام بدید و از انجام اون می ترسید چه چیزی در درونتون اتفاق می افته؟

کریس نمی تونه درست شیرجه بزنه. شیرجه زدن برای اون غیر ممکنه تا روزی که مجبوز میشه انجامش بده.

مجموعه Caramel tree Readers  بر طبق استانداردهای Lexile  در هفت سطح تهیه شده است. 

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت های به یاد ماندنی سطح زبان آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا میکند. سطوح 1 تا 6 همراه با کتاب کار می باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت های جذاب و مفرح؛ مهارتهای زبانی ( صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می دهد.

The Impossible Dive