How the Moon Is Made of Cheese

ادنا یه گاو خیلی معمولی تو یه مزرعه ست و به خاطر شیر با کیفیتی که تولید می کنه به خودش افتخار می کنه. یه روز ادنا به یه پری کمک می کنه و بدون اینکه بخواد به عنوان جایزه صاحب یه جفت بال می شه. 

موریس یه موش و یکی از دوستای خوب ادناست. اونها با هم سعی می کنن که پرواز کنند. اما خیلی زود متوجه می شن که ادنا از ارتفاع می ترسه.

بعد از کلی ماجراجویی و پرواز اونا به ماه می رسن و ادنا موفق میشه ماه رو با پنیر بپوشونه.

مجموعه Caramel tree Readers  بر طبق استانداردهای Lexile  در هفت سطح تهیه شده است. 

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت های به یاد ماندنی سطح زبان آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا میکند. سطوح 1 تا 6 همراه با کتاب کار می باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت های جذاب و مفرح؛ مهارتهای زبانی ( صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می دهد.

How the Moon Is Made of Cheese