William's Watermelon Garden

ویلیام همیشه آرزو داشت یه باغ برای خودش داشته باشه. یه روز رویای اون به واقعیت تبدیل شد. اون تمام برش های یه هندونه رو همراه با تخم هاش می خوره و خیلی زود صاحب باغش تو یه جای غیر معمولی می شه.

مجموعه Caramel tree Readers بر طبق استانداردهای Lexile در هفت سطح تهیه شده است.

در طراحی این مجموعه با استفاده از تصاویر زیبا، روال داستان چالشی و شخصیت های به یاد ماندنی سطح زبان آموز به تدریج و به طور مناسب ارتقا پیدا میکند. سطوح 1 تا 6 همراه با کتاب کار می باشد که کاملا هماهنگ با کتاب داستان بوده و مکمل آن است. کتاب کار از طریق فعالیت های جذاب و مفرح؛ مهارتهای زبانی ( صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) را توسعه می دهد.

William's Watermelon Garden