Magic Phonics Step 8

در گام 4 تا 8 مجیک فونیکس به منظور تسلط بیشتر در خواندن متون انگلیسی، دو نویسه ها، سه نویسه ها، و سایر صداهای حروف، با الگوهای نگارشی رایج در زبان انگلیسی به کودکان آموزش داده می شود.

اهداف اصلی گام های 4 الی 8 مجموعه مجیک فونیکس به این شرح می باشند:

  • تسهیل امر خواندن با آموزش مستقیم دو نویسه ها، سه نویسه ها، سایر صداهای حروف و الگوها نگارشی رایج در زبان انگلیسی
  • ایجاد زمینه برای تلفظ صحیح و استاندارد در بین نوآموزان با آموزش مستقیم کلیه آواهای زبان انگلیسی آمریکایی
  • شناسایی آواهای انگلیسی که در زبان فارسی وجود ندارند و آموزش آنها برای تلفظ بهتر
  • آموزش دانش لازم برای خواندن واژگان با تلفظ صحیح در صورت نبود مربی و یا فرهنگ لغت
  • کم کردن خطاها در هجی واژگان به هنگام نگارش 
  • و در نهایت تسهیل فرآیند خواندن و نوشتن و ایجاد علاقه به این دو مهارت مهم

 هر درس در گامهای 7 الی 8 مجیک فونیکس با یک شعر و تصویر آغاز می شود که هدف آن معرفی صدای جدید به همراه مثال های جذاب و آسان می باشد.

صفحه دوم از هر درس به نحوه نگارش،صفحه سوم به معرفی واژگان بیشتر، صفحه چهارم به تمرینات جذاب، و صفحات پنج و شش به داستانی مصور برای خواندن بیشتر و تکرار اختصاص یافته است. انتهای کتاب نیز، صفحاتی برای آموزش ساختار های دستوری، و همچنین مرور و تکرار کل کتاب طراحی شده و در انتهای جلد 4 نیز قسمتی به عنوان تمرینات دوره ای گامهای 1 ، 2 و سه در نظر گرفته شده است.

صفحات مربوط به درس اول کتاب جهت درک بهتر شیوه آموزش در اینجا ارائه شده اند.

Magic Phonics Step 8