Summit 2B

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه دوسطحی -بالاتر از متوسط تا پیشرفته-(Summit)، برمبنای توانایی در برقراری ارتباط طراحی شده و با بالا بردن اعتماد به نفس و سطح آگاهی فرهنگی زبان آموزان، آن ها را برای استفاده از زبان انگلیسی در برخوردهای شغلی، مسافرت ها و ... آماده می سازد.

Summit 2B